Wiadomości branżowe

Szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia” na Uczelni Łazarskiego

Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu jego elementów składowych, czyli administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne

Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu jego elementów składowych, czyli administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę.

Uczelnia Łazarskiego proponuje szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia”, w trakcie którego będzie można poznać strukturę i prawne determinanty tworzenia i funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu prawno – organizacyjnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego struktury administracyjnej, jak również w zakresie podstaw prawnych, administracyjno-organizacyjnych oraz koordynowania i monitorowania działalności jednostek ochrony zdrowia.

Szkolenie stanowi odpowiednik jednego z modułów specjalistycznych w programie „MBA w ochronie zdrowia” (http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-mba/mba-w-ochronie-zdrowia/).

Program szkolenia zawiera następujące zagadnienia: podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej, organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, współczesne systemy ochrony zdrowia – organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie, prawne aspekty wykonywania  zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych, dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych, frazeologia języka angielskiego w zakresie prawa ochrony zdrowia.

Szkolenie trwa 85 godzin, uczestnicy otrzymują za zakończenie kursu certyfikat po zaliczeniu testu.

W skład kadry wykładowców wchodzą doświadczeni eksperci w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy:

prof. Hubert Izdebski – dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert OECD,

dr Maciej Dercz – radca prawny, ekspert Instytutu Spraw Publicznych, wieloletni działacz samorządowy, były koordynator zespołu prawnego w Departamencie Reform Ustrojowych Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. doradca Ministra Zdrowia oraz b. przewodniczący Zespołu ds. prywatyzacji publicznej służby zdrowia,

A to już wiesz?  Czynniki drugorzędne, które wywołują lub nasilają objawy łuszczycy

dr Anna Mokrzycka – członek Europejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (EPSnet), adiunkt w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

dr Iwona Kowalska – członek EPSnet, adiunkt w zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Tomasz Rek – radca prawny w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,

Agnieszka Sieńko – radca prawny, asystent w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się tutaj:

http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/szkolenia-i-kursy/organizacyjno-prawne-aspekty-zarzadzania-w-ochronie-zdrowia/

www.ckp.lazarski.pl

Źródło Uczelnia Łazarskiego. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy