Chirurgia Powi

Silikonowe protezy piersi

Celem wprowadzenia w temat przypomnę, że wskutek pozbawionej wiarygodnych argumentów merytorycznych wrzawy medialnej, wokół silikonowych protez piersi narosło szereg kontrowersji. W ich efekcie w Stanach Zjednoczonych doszło do nieco dziwnej sytuacji, w której wszczepianie silikonowych protez piersi jest dopuszczalne w przypadkach rekonstrukcji piersi po amputacji z powodu raka, natomiast nie jest dozwolone w celu powiększania piersi z przyczyn kosmetycznych (w tym celu stosowane są protezy solne).

Od 1992 roku na zlecenie przez FDA (Food and Drug Administration – organ zajmujący się w USA legalizacją leków i urządzeń medycznych) przeprowadzono wiele zakrojonych na szeroką skalę badań dotyczących bezpieczeństwa, trwałości i potencjalnego wpływu protez silikonowych na rozwój raka piersi i innych chorób. Pomimo zgromadzenia znacznej ilości naukowych dowodów na brak związku silikonowych protez piersi z zachorowaniami na jakiekolwiek choroby, proces ich dopuszczenia przez FDA do operacji kosmetycznych stale się przeciąga.
woman.jpg

W ostatnim czasie FDA wysunęła szereg dodatkowych wątpliwości dotyczących takich kwestii jak: stopień zadowolenia pacjentek z powiększenia piersi, stopień w jakim pacjentkom dostarcza się informacji niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji o operacji, przyczyny powtórnych operacji u kobiet posiadających implanty oraz przyczyny dla których pacjentki korzystają z wizyt kontrolnych lub ich unikają. W odpowiedzi na powyższe kwestie ASERF ( Aesthetic Surgery Education and Research Foundation – fundacja typu non profit na rzecz prowadzenia edukacji i badań dotyczących operacji estetycznych) przeprowadziła anonimową ankietę wśród kobiet, które poddały się zabiegowi powiększenia piersi. Dane zebrano za pomocą odpowiednio sformułowanego i zabezpieczonego w sposób pozwalający na zachowanie pełnej anonimowości kwestionariusza, zamieszczonego w Internecie pod adresem www.ImplantInfo.com Odpowiedzi na postawione pytania udzieliło ponad 5 000 kobiet.

Jakkolwiek zarówno w Polsce jak i w Europie silikonowe protezy piersi posiadają wszystkie wymagane pozwolenia i atesty dopuszczające ich stosowanie zarówno w celach rekonstrukcyjnych jak i estetycznych, echa toczącej się USA dyskusji mogą wpływać niepokojąco również na kobiety pragnące poddać się zabiegowi powiększania piersi po tej stronie oceanu. Z tego względu uważam za stosowne przytoczenie uzyskanych przez ASERF wyników:
89% kobiet stwierdziło, że powiększenie piersi protezami spełniło ich oczekiwania (u 51% całkowicie, u 38% w większości)
94% ankietowanych powiedziała, że poleciłaby ten rodzaj zabiegu innym kobietom
tylko 17% kobiet nie zgłaszało się na zalecone wizyty kontrolne po operacji, najczęstszym wymienianym tego powodem było stwierdzenie, że nie spodziewały się one żadnych kłopotów z protezami i w związku z tym nie uważały wizyt kontrolnych za istotne
tylko 13% ankietowanych kobiet miało powtórną operację związaną z implantacją protez, 92% spośród nich wybrało wyminę implantu a nie jego usunięcie. U wspomnianych 13% kobiet, które miały reoperację najczęstszym jej powodem była chęć wymiany protez na większe (35%) lub chęć poprawy kształtu i położenia piersi (27%)
ponad 90% ankietowanych kobiet stwierdziła że została w wyczerpujący sposób poinformowana o ryzyku powikłań związanych z powiększeniem piersi

Jak wynika z komentarza rzecznika prasowego Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS -American Society for Aesthetic Plastic Surgery) dr Laurie Casas ankieta pokazała ponadto, że typowa pacjentka decydująca się na powiększenie piersi to 30 – 34 letnia matka dwójki dzieci, której piersi utraciły po porodach swoją dawną wielkość i kształt i której główną motywacją do operacji jest poprawa własnego wyglądu i samopoczucia.

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ASERF W 2003 ROKU U PACJENTEK Z PROTEZAMI PIERSI

MOTYWACJE I CELE PACJENTEK PODDAJĄCYCH SIĘ POWIĘKSZENIU PIERSI

Czym kierują się kobiety decydując się na powiększenie piersi? Wyniki ankiety pokazały, że najważniejsze są czynniki związane z ich własnym dobrym samopoczuciem i samoakceptacją. Chęć podobania się innym była jednym z najmniej istotnych celów. Sześć najczęściej wymienianych przyczyn to:
91% ankietowanych kobiet chce wyglądać lepiej bez ubrania
84% chce wyglądać lepiej w ubraniu
84% chce mieć po prostu pełniejszy biust
81% chce mieć lepsze samopoczucie
79% chce mieć większe poczucie pewności siebie
74% chce być mniej zażenowana swoimi piersiami

ZADOWOLENIE Z OPERACJI, POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Czy operacja jest w stanie spełnić oczekiwania pacjentek? Czy rzeczywiście poprawia ich spojrzenie na świat? Wyniki ankiety dają twierdzące odpowiedzi na obydwa pytania:
94% pacjentek poleciłoby powiększenie piersi przyjaciółce lub krewnej
92% pacjentek jest szczęśliwa z podjętej decyzji o operacji
89% ankietowanych mówi, że wyniki zabiegu całkowicie lub w większości spełniły ich wcześniejsze oczekiwania
92% ankietowanych kobiet zauważa znaczną poprawę swojego wyglądu
84% pacjentek twierdzi, że kierując się tym co wiedzą po zabiegu z pewnością zdecydowałoby się powtórnie na operację. Dodatkowe 8% kobiet mówi, że podjęłoby powtórnie decyzję o powiększeniu piersi z dużym prawdopodobieństwem
82% operowanych kobiet odczuwa wzrost pewności siebie po operacji

ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ

Czy chirurdzy w zadawalającym stopniu informują swoje pacjentki odnośnie możliwego ryzyka związanego z powiększeniem piersi? Czy pacjentki czują się wystarczająco poinformowane by móc podjąć w pełni świadomą decyzję? Przeważająca część respondentek odpowiedziała na tego typu pytania twierdząco:
96% ankietowanych wiedziało czego oczekiwać po operacji
93% ankietowanych została w pełni poinformowana o możliwych powikłaniach związanych z implantacją protez piersi
92% pacjentek została poinformowana o możliwości samoistnego pęknięcia lub przetarcia się protezy
90% pacjentek wiedziało, że protezy piersi nie zawsze wystarczają na całe życie i, że w pewnym procencie przypadków trzeba je będzie wymienić
84% ankietowanych zostało poinformowanych o istnieniu różnych typów protez, ich wadach i zaletach
88% respondentek miało możliwość czynnego udziału w wyborze wielkości wszczepionych im protez

STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH

Dlaczego niektóre pacjentki po powiększeniu piersi nie przychodzą na kontrole pooperacyjne? Wyniki ankiety ujawniły że główny powód to brak kłopotów z implantami:
92% ankietowanych pamiętała, że chirurg zalecał im wizyty kontrolne w ciągu pierwszego roku po operacji
41% pacjentek mających protezy piersi dłużej niż rok miała zalecone rutynowe wizyty kontrolne. Niektóre z pacjentek tej grupy miały protezy piersi nawet od 35 lat.
80% pacjentek stosowała się do zaleceń lekarskich dotyczących wizyt kontrolnych
17% pacjentek opuszczało wizyty kontrolne (3% nie pamięta jak to było), 24% kobiet z tej grupy twierdzi, że nie miało żadnych problemów z protezami i w związku z tym nie uważało wizyt kontrolnych za istotne, 21% kobiet z tej grupy stwierdziło, umówiłoby się na wizytę kontrolną gdyby tylko zaobserwowało jakieś kłopoty.
89% pacjentek stwierdziło, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów zwróciłoby się do chirurga który je operował a nie innego lekarza.

PRZYCZYNY REOPERACJI

Pomimo, że protezy piersi nie mogą być uważane z założenia za rzecz służącą do końca życia oraz mimo tego, że należy sobie zdawać sprawę, iż każda operacja wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań, wyniki ankiety należy uznać w tym względzie za uspokajające. Wynika z nich, że większość powtórnych operacji wykonywana była z przyczyn kosmetycznych a nie z konieczności:
87% pacjentek nie miało żadnych powtórnych operacji związanych z założeniem protez piersi
Spośród 13% pacjentek, które miały reoperacje: 92% wybrało wymianę implantu a nie jego usunięcie, 35% chciało mieć jeszcze większe piersi, 27% chciało poprawić ich kształt lub położenie

INNE WAŻNE KWESTIE

Jak długo kobiety planujące powiększenie piersi noszą się z zamiarem operacji? Z danych ankietowych wynika, że poddanie się wszczepieniu protez nie jest decyzją pochopną:
77% pacjentek nosi się z zamiarem operacji co najmniej rok
53% pacjentek nosi się zamiarem operacji 3 lata lub dłużej

Czy protezy nasilają dolegliwości bólowe piersi związane z cyklem menstruacyjnym? Czy są powodem trudności w karmieniu piersią? Ankieta potwierdziła, że powiększenie piersi pozostaje bez istnego wpływu na wymienione aspekty kobiecej fizjologii:
72% kobiet nie mających protez zgłasza dolegliwości bólowe piersi związane z cyklem miesiączkowym
53% pacjentek mających protezy piersi doświadcza podobnych dolegliwości
72% pacjentek stwierdziło, że nie odczuwa dodatkowych, nowych dolegliwości, które mogłaby wiązać z obecnością protez piersi
spośród 28% pacjentek, które stwierdziły, że mają jakieś nowe dolegliwości bólowe piersi przed miesiączką, tylko 6% uznała że stanowią one istotny problem
54% pacjentek nie mających protez ma kłopoty w karmieniu piersią
93% pacjentek zdecydowało się na operację powiększenia piersi po okresie macierzyństwa w związku z czym nie było w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wpływu protez na trudności w karmieniu piersią
spośród pozostałych 7% które miały okazję karmić piersią po założeniu protez 50% relacjonowało trudności w karmieniu piersią. Jest to więc taki sam odsetek jak wśród kobiet nie mających protez.

DANE DEMOGRAFICZNE

34 lata to średni wiek, w którym kobiety decydują się na operację powiększenia piersi
75% pacjentek jest zamężna lub pozostaje w długoletnim, trwałym związku partnerskim
84% ma co najmniej średnie wykształcenie, a 45% wyższe
ok. 70% pacjentek ma dochód roczny nie niższy niż 50 000 USD

Mimo że przytoczone dane ankietowe są dość wymowne, zasługują w moim przekonaniu na krótki komentarz. Po pierwsze potwierdzają one, że operacja powiększenia piersi za pomocą protez nie wiąże się z problemami zdrowotnymi, jak również to, że jest ona jedną z najbardziej satysfakcjonujących z punktu widzenia pacjentek. Po drugie, lecz niezwykle ważne z mojego punktu widzenia, zadają one kłam obiegowej opinii jakoby operacja ta była spełnieniem chwilowej zachcianki bardzo młodych kobiet, mającym na celu ułatwienie zdobycia partnera czy zrobienie kariery zawodowej.

Autor pracuje w

GABINET CHIRURGII PLASTYCZNEJ
Dr n.med. Sławomir Łoń
Specjalista chirurgii plastycznej

00-235 Warszawa
ul. Nowiniarska 1
tel. (22) 635 73 63

[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy