Anestezjologia articles

Co to jest anestezjologia?

Anestezjologia to jedna ze specjalności lekarskich, która zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Anestezjolog jest lekarzem szczególnie dobrze przygotowanym do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Anestezjolodzy często stanowią obsadę karetek reanimacyjnych (tzw. karetek R).

Prawo a przemoc domowa

Przemoc domowa Przemoc domowa to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! (art.207§1k.k.) PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA: art. 207 §1 k.k. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym

Top