Teorie związane ze zmianami kształtu kości Baset, Culman i inni

TWIERDZENIE WOLFA: kształt kości jest genetycznie zakodowany natomiast struktury wewnętrzne kości ich masa i wytrzymałość zmieniają się w zależności od obciążeń zewnętrznych.

CULMAN: uważa się, że kształt kości można udowodnić, wyliczyć matematycznie.

BASET I JASUDER: zjawiska pizodaktyczne czyli zdolność niektórych struktur krystalicznych do generowania prądu elektrycznego pod wpływem nacisku mechanicznego.

hastagi na stronie:

#teorie związane ze zmianami kształtu kości

Authors
Tags , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top