Rozwój kości – kości pokrywowe i zastępcze

Rozwój kości – kości pokrywowe i zastępcze

Kości pokrywowe – rozwijają się na podłożu tkanki łącznej (mezenchymy) przez kostnienie bezpośrednie. Rozwój kości na podłożu łącznotkankowym rozpoczyna się od pojawienia się punktów kostnych. W ten sposób powstają przede wszystkim kości czaszki.

Kości zastępcze – rozwijają się na podłożu chrzęstnym poprzez kostnienie pośrednie. Proces ten może przebiegać wewnątrz chrząstki (kostnienie śródchrzęstne) bądź na obwodzie chrząstki (kostnienie chrzęstne).

hastagi na stronie:

#kości pokrywowe #kosci zastępcze

Authors
Tags , , , , , , , , ,

Related posts

Top