Równowaga emocjonalna.

RÓWNOWAGA EMOCJONALNA – polega na tym, że dominujące emocje nieprzyjemne mogą być do pewnego stopnia zneutralizowane przez emocje przyjemne i odwrotnie. W idealnej równowadze emocjonalnej szala powinna być przechylona na korzyść emocji przyjemnych, aby mogły one chociaż częściowo łagodzić ujemne skutki psychologiczne przewagi emocji nieprzyjemnych.

Równowagę emocjonalną można osiągnąć:

przez kontrolę środowiska – (możliwe w okresie niemowlęcym), nieprzyjemne emocje szybko zastąpić przyjemnymi
udzielanie pomocy dzieciom w rozwijaniu tolerancji na emocje, zwłaszcza znoszenie skutków emocji nieprzyjemnych
dzieci muszą nauczyć się odporności na takie stany emocjonalne, jak radość, miłość, ciekawość, by nie stały się zależne od wszystkiego, co pozytywnie zabarwione i nieodporne na emocje nieprzyjemne

KONTROLA EMOCJI – przez kontrolę rozumie się tłumienie zewnętrznych reakcji na bodźce wywołujące emocje. Dzieci powinny nauczyć się opanowywać zarówno bodźce, które wzbudzają emocje, jak i towarzyszące im zwykle reakcje. Muszą zatem umieć ocenić dany bodziec i zdecydować, czy reakcja emocjonalna jest uzasadniona, czy też nie.

TYPOWE SPOSOBY ROZŁADOWANIA TŁUMIONEJ ENERGII
markotność –
reakcje zastępcze – wyładowanie złości może polegać na tym, że dziecko ubliży komuś zamiast uderzyć, lub kopnąć
przemieszczenie reakcji – w celu rozładowania emocji na daną osobę dziecko kieruje swoje reakcje na zupełnie inną osobę
regresja – powrót do wcześniejszych form zachowania np. dziecko zazdrosne noże zacząć się znowu moczyć.
Wybuchy emocji – gwałtowne reakcje na błahe bodźce
EMOCJONALNA KATHARSIS – oczyszczenie systemu zablokowanej energii, które następuje wtedy, kiedy, ekspresja emocji podlega kontroli. Potrzeby, które zostały zablokowane muszą być zaspokojone w sposób bezpośredni lub pośredni. Jeżeli dzieci nie mogą wyładować energii w bezpośrednich przejawach emocji, muszą pozbyć się jej w sposób pośredni.
KATHARSIS FIZYCZNA – jeżeli energia fizyczna nagromadzona w celu podjęcia działania nie zostanie rozładowana , wówczas zaburzeniu ulegnie homeostaza (równowaga w organizmie)
Reakcje:
wytężone działanie bądź w zabawie, bądź w pracy
śmiech i płacz
KATHARSIS PSYCHICZNA – jeżeli stan psychiczny towarzyszących emocjom nie zostanie właściwie wykorzystany, może dojść do wytworzenia negatywnych postaw, które spowodują gorsze przystosowanie psychiczne i społeczne dziecka.
Dzieci muszą nauczyć się tolerancji na emocje i zdobyć wgląd w przyczyny swej złości, smutku, lęku… aby móc uporać się ze swoimi problemami. Niezbędna jest pomoc w postaci poradnictwa, które może przybierać formę – pośrednią – techniki zabawowe
-bezpośrednią – dyskutowanie i analizowanie problemów

ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE KATHARSIS EMOCJONALNĄ
codzienny, wytężony wysiłek fizyczny w trakcie zabawy lub pracy
zrozumienie, że ten wysiłek pomaga w osiągnięciu dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego
rozwinięcie poczucia humoru, by umieć śmiać się nawet w samotności
zrozumienie, że płaczą wszyscy, płacz jest dobry, ważne jest, by wiedzieć, gdzie i kiedy płakać
bliski związek uczuciowy przynajmniej z jednym z członków rodziny
bliski przyjaciel, któremu można powierzyć żal i zmartwienie
chęć omawiania swoich problemów z kimś życzliwym
poszanowanie przez otoczenie przyczyn pobudzenia jednostki tzn. Jeżeli dziecko się boi, to na pewno istnieje ku temu powód.

hastagi na stronie:

#równowaga emocjonalna

Authors

Related posts

Top