Naukowcy uzyskują dostęp do najlepszego europejskiego superkomputera

Naukowcom pracującym nad 10 projektami naukowymi przyznano cenny czas na korzystanie z JUGENE, jednego z najmocniejszych superkomputerów na świecie. Projekty, które obejmują dziedziny tak zróżnicowane jak astrofizyka, nauki o Ziemi, inżynieria i fizyka, zyskały dostęp do superkomputera JUGENE dzięki programowi PRACE (Partnerstwo na rzecz zaawansowanych sieci komputerowych).

Naukowcom z różnorodnych dyscyplin potrzebny jest dostęp do superkomputerów, aby rozwiązywać najbardziej naglące problemy, przed jakimi staje obecnie ludzkość. Projekt PRACE podejmuje wyzwanie, budując wysokowydajną, obliczeniową infrastrukturę badawczą w Europie. Prowadzone w jego ramach prace zostały dofinansowane z budżetu „Infrastruktury badawcze” Szóstego i Siódmego Programu Ramowego (6PR i 7PR) i zostały uznane za priorytetową infrastrukturę dla Europy przez ESFRI, Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych.

JUGENE, który znajduje się w Forschungszentrum Jülich w Niemczech, jest pierwszym superkomputerem w sieci i wyróżnia się tym, że jest najszybszym komputerem w Europie dostępnym na potrzeby badań publicznych. Konkurencja o dostęp do tego światowej klasy obiektu jest zażarta. W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków do projektu PRACE wpłynęło 68 aplikacji, łącznie na 1.870 milionów godzin obliczeniowych. Dziesięć zwycięskich projektów, którymi kierują naukowcy z Holandii, Niemiec, Portugalii, Wlk. Brytanii i Włoch, wykorzysta ponad 320 milionów godzin obliczeń rdzeniowych.

Zwycięskie projekty zostały wybrane na podstawie doskonałości naukowej i technicznej, wyraźnej potrzeby dostępu do najlepszego superkomputera oraz możliwości osiągnięcia znaczących wyników badawczych w ciągu przyznanego czasu.

Jochen Blumberger z University College w Londynie (UCL), Wlk. Brytania, otrzymał 24,6 miliona godzin pamięci obliczeniowej na zbadanie transportu elektronów w organicznych ogniwach słonecznych. Organiczne ogniwa słoneczne stanowią obiecującą alternatywę dla krzemowych ogniw słonecznych. Oprócz tego, że są tanie i łatwe w produkcji, cechują się lekkością i elastycznością, co oznacza, że można je bez trudu wbudować w okna, ściany i dachy. Minusem jest niska wydajność konwersji światła na energię elektryczną. Jeden z powodów niskiej wydajności wiąże się z tym, co dzieje się z generowanymi przez światło elektronami. Prace dr Blumbergera na superkomputerze JUGENE pogłębią naszą wiedzę na temat procesów, jakie zachodzą w organicznych ogniwach słonecznych.

Kolejny projekt z dziedziny energetyki jest realizowany przez Franka Jenko z Instytutu Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Niemczech. Jego projekt, na który przeznaczono 50 milionów godzin obliczeń rdzeniowych, rzuci nowe światło na turbulencje plazmy i wniesie wkład w ogromny, międzynarodowy projekt ITER poświęcony energii termojądrowej.

Kolejny naukowiec z UCL, Peter Coveney, wykorzysta swoje 17 milionów godzin obliczeń na badanie burzliwych przepływów cieczy. Przewidywanie właściwości burzliwych płynów to nie lada wyzwanie, a prace profesora Coveneya mogą mieć znaczenie dla zrozumienia prognozowania pogody, transportu i rozproszenia zanieczyszczeń, przepływu gazów w silnikach i krwioobiegu.

Tymczasem Zoltán Fodor z Bergische Universität Wuppertal w Niemczech otrzymał 63 miliony godzin, aby cofnąć się w czasie do początku wszechświata, do okresu, w którym nieskończenie małe cząstki, takie jak kwarki i gluony, połączyły się tworząc protony i neutrony, a te z kolei scaliły się, aby stworzyć jądro atomu. Celem dr Fodora i jego zespołu jest przeanalizowanie właściwości materii wchodzącej ze sobą w silne interakcje w „ekstremalnych warunkach”.

Graniczne warstwy atmosfery stanowią przedmiot 35 milionów godzin obliczeniowych w ramach projektu przedłożonego przez Harmena Jonkera z Uniwersytetu w Delft, Holandia. Warstwy graniczne zmieniają się w wyniku ogrzewania w czasie dnia oraz gradientu wiatru. Wiedza na ich temat ma kluczowe znaczenie dla opracowania dokładnych modeli pogody, klimatu i jakości powietrza.

Inne projekty, którym przyznano dostęp do superkomputera JUGENE w tej rundzie zaproszenia do składania wniosków, poświęcone są dynamice molekularnej, ponownym ustalaniu połączenia magnetycznego, odkształcaniu metali, supernowym i kwarkom.

Więcej informacji:

PRACE:
http://www.prace-project.eu/

JUGENE:
http://www.fz-juelich.de/jsc/jugene

ESFRI:
http://ec.europa.eu/research/esfri/

Teksty pokrewne: 28665, 29168, 30230

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: CSC – Fińskie centrum informatyczne na rzecz nauki
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z CSC – Fińskiego centrum informatycznego na rzecz nauki
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Meteorologia; Odnawialne zródla energii; Badania Naukowe; Przestrzeń kosmiczna & badania satelitarne

RCN: 32383

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=7&CAT=NEWS&QUERY=012a5754bd9b:1466:5d75f082&RCN=32383

Authors

Related posts

Top