Kardiochirurgia

Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się chirurgicznym leczeniem schorzeń serca i naczyń krwionośnych. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmujaca się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego u dzieci i w życiu płodowym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie chirurgiczne wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej dorosłych.

Na pograniczu wspomnianych kierunków rozwoju kardiochirurgii stoi kardiochirurgia transplantacyjna zajmujaca się przeszczepianiem serca jak również równoczasowym przeszczepem serca i płuca lub obu płuc.

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top