Jakie bdania dla faceta? Zobacz zestawienie badań dla zdrowych mężczyzn

Zestawienie badań u zdrowych mężczyzn

Badania Mężczyzna 20+
• Morfologia 5diff z OB ,CRP, mocznik, kreatynina, próby wątrobowe badanie ogólne moczu – każde „załamanie” zdrowia a cyklicznie co 2 lata
• Lipidogram, czyli oznaczenie poziomu cholesterolu – całkowitego, „złego”, czyli LDL oraz „dobrego”, czyli HDL a także poziomu trójglicerydów – raz na 5 lat
• Poziom glukozy we krwi – raz na dwa lata razem z morfologią lub raz w roku, jeśli mężczyzna jest w grupie osób zagrożonych cukrzycą lub już ma ją zdiagnozowaną
• Pomiar ciśnienia tętniczego – raz na rok (przy okazji wizyty, łącznie z kontrolą wagi i wzrostu)
• Prześwietlenie płuc – raz na 5 lat
• Poziom hormonów szczególnie tarczycy – skryningowo TSH
• Sprawdzenie nosicielstwa w kierunku chorób zakaźnych (HIV, HCV, HBV) i przenoszonych droga płciową
• Oznaczenie posiadanej grupy krwi

Badania Mężczyzna 30+
• Morfologia 5diff z OB ,CRP, mocznik, kreatynina, próby wątrobowe kwas moczowy badanie ogólne moczu – każde „załamanie” zdrowia – lub raz 1-2 lata
• Lipidogram – raz na 2/3 lata
• Oznaczenie poziomu glukozy – raz w roku
• Pomiar ciśnienia tętniczego oraz obwodu w pasie – raz w roku
• Analiza poziomu elektrolitów (w tym sodu i potasu, od których w dużej mierze zależy prawidłowa praca serca) – raz na 2-3 lata
• Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na 2 lata
• Prześwietlenie płuc – raz 2 lata, chyba że mężczyzna jest palaczem, wtedy raz na rok
• Badanie okulistyczne, w tym dno oka – raz na 3 lata, chyba że pacjent jest cukrzykiem – wtedy raz na rok
• Poziom hormonów – raz na 5 lat
• Sprawdzenie nosicielstwa w kierunku chorób zakaźnych (HIV, HCV, HBV) i przenoszonych droga płciową

Badania Mężczyzna 40+
• Morfologia 5diff z OB ,CRP, mocznik, kreatynina, próby wątrobowe kwas moczowy badanie ogólne moczu – lub raz 1-2 lata
• Kontrola prostaty – badanie poziomu PSA w surowicy oraz badanie per rectum przez urologa -częstotliwość powtórzeń zależna od rozpoznania
• Lipidogram (cholesterol i frakcje, trójglicerydy) – raz na 2 lata
• Oznaczenie poziomu glukozy – raz w roku
• Pomiar ciśnienia tętniczego oraz obwodu w pasie – raz w roku
• Analiza poziomu elektrolitów – raz na 2 lata
• Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na rok
• Prześwietlenie płuc – raz 2 lata, chyba że mężczyzna jest palaczem, wtedy raz na rok
• Elektrokardiogram, czyli EKG serca i białko C-reaktywne – marker choroby wieńcowej – raz na 2-3 lata
• Badanie słuchu – jednorazowo (dalej wg zaleceń lekarza)
• Badanie okulistyczne, w tym dno oka – raz na 2 lata, chyba że pacjent jest cukrzykiem – wtedy raz na rok
• Badanie kału na obecność krwi utajonej – raz w roku
• Badanie CEA, AFP lub inne markery nowotworowe – połączona z konsultacją lekarską, która jest podstawą postępowania w rozpoznaniach chorób nowotworowych
• Badanie tarczycy – skryningowo poziom TSH raz na 2-3 lata
• Badanie nerek –(mocznik, kreatynina) raz na 2-3 lata

Badania Mężczyzna 50+
• Morfologia 5diff z OB ,CRP, mocznik, kreatynina, próby wątrobowe kwas moczowy badanie ogólne moczu – raz na rok
• Kontrola prostaty – badanie poziomu PSA w surowicy oraz badanie per rectum przez urologa -częstotliwość powtórzeń zależna od rozpoznania
• Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na rok
• Analiza poziomu elektrolitów – raz w roku
• Kontrola wagi, pomiar obwodu w pasie, USG jamy brzusznej – raz na rok
• Oznaczenie stężenia męskich hormonów płciowych (androgenów) – raz na 3 lata
• Oznaczenie stężenia poziomu hormonów tarczycy – raz na 3 lata
• Badanie wzroku – raz na rok
• Badanie słuchu – raz na 2 lata
• Densytometria, czyli badanie wskazujące na gęstość kości – raz w roku
• Kolonoskopia – raz na 5 lat
• Kontrola prostaty – badanie poziomu PSA w surowicy oraz badanie per rectum przez urologa – raz w roku
• Badanie CEA, AFP lub inne markery nowotworowe – połączona z konsultacja lekarską – która jest podstawą postępowania w rozpoznaniach chorób nowotworowych
• Badanie tarczycy – raz na 2-3 lata
• Badanie nerek – raz na 2-3 lata

* Na podstawie zaleceń: PTD- Polskiego Towarzystwo Diabetologicznego, PTK – Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ministerstwa Zdrowia, program Promocja Zdrowia, NFZ – Profilaktyka Zdrowia -lekarz rodzinny, PTU program Złoty standard profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka prostaty 2014, Strategia walki z rakiem 2014 – Polskie Towarzystwo Onkologiczne; Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej; Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, PTE- Endokrynologia wytyczne

Authors
Top