Jaką rolę w wyjaśnianiu zachowania człowieka odgrywa wg B.F.Skinnera postulowanie stanów psychicznych oraz układu nerwowego?

Skinner (1904-1990), w przeciwieństwie do Watsona, uważał człowieka za organizm odczuwający i myślący.
Ubolewał jednak nad faktem iż psychologia poszła na kompromis i jej definicja to: nauka o zachowaniu człowiek oraz o jego życiu psychicznym.
Wg niego postulowanie jakichkolwiek stanów psychicznych jako kategorii wyjaśniających zachowanie człowieka, czyli jako jego przyczyn, jest niepotrzebne, a nawet przeszkadza w analizie zachowania, ponieważ one same, będąc również reakcjami organizmu, wymagają wyjaśnienia jako skutki procesów neurofizjologicznych.
Zatem badanie takich „podskórnych” stanów psychicznych , jak emocje czy myślenie, niczym nie różni się od badania obserwowalnego zachowania

Authors

Related posts

Top