Tag Archives: zwany

Wpływ warunków klimatycznych na rozwój społeczeństwa

Czynniki klimatyczne, jakkolwiek nie były nigdy je­dnym motorem rozwoju społeczeństwa, niemniej odgry­wały dużą rolę w przemianach ewolucyjnych. W epoce lodowcowej następuje gwałtowny rozwój gatunku ludz­kiego, w tym bowiem okresie warunki klimatyczne zmuszały człowieka do mobilizacji wszystkich swoich mechanizmów aklimatyzacyjnych. Wynalezienie ognia i rozwój produkcji narzędzi podyktowane były warunka­mi klimatycznymi, które wpłynęły również na dalszy rozwój

Dlaczego vCJD częściej występuje u ludzi młodych

Niektóre komórki układu immunologicznego mogłyby wyjaśnić, dlaczego młody człowiek jest bardziej zagrożony wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) niż osoba starsza. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Journal of Immunology, mogłyby ostatecznie przyczynić się do opracowania nowych testów i sposobów leczenia choroby, aby powstrzymać priony chorobotwórcze przed rozprzestrzenianiem się w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Badania zostały częściowo

Unijni naukowcy odkrywają sekrety białek w mitochondriach

Zespołowi belgijskich i niemieckich naukowców jako pierwszemu udało się zmapować pełny zbiór białek w mitochondriach drożdży. Badania sfinansowane częściowo ze środków unijnych, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Cell, w istotny sposób pogłębiają wiedzę na temat podstawowego funkcjonowania białek, głównego budulca żywych organizmów. Część wsparcia finansowego dla badań pochodziła z projektu INTERACTION PROTEOME (Funkcjonalna proteomika –

Białko Tweek odgrywa kluczową rolę w komórkach nerwowych

Tajemnica osłaniająca sposób przekazywania informacji przez neurony została rozwiana. Naukowcy z Belgii i USA, których prace są finansowane ze środków unijnych, twierdzą, że podczas gdy recykling jest ważnym elementem mechanizmu przekazywania impulsów nerwowych, kluczową rolę odgrywa w nim biało Tweek. Odkrycia opublikowano w czasopiśmie Neuron. Na przestrzeni lat, dzięki innowacyjnym metodologiom przesiewowych badań genetycznych i

Naukowcy identyfikują koniugujące transpozony w mózgu człowieka

Naukowcy odkryli, że w mózgu człowieka znajduje się duża liczba tak zwanych „koniugujących transpozonów”. Odkrycia wnoszą wiele do naszej wiedzy na temat rozwoju mózgu oraz indywidualności i mogą rzucić nowe światło na przyczyny chorób neurologicznych. Prace, których wyniki opublikowano w internetowym czasopiśmie Nature, zostały w części sfinansowane z grantu mobilności naukowej Marie Curie Siódmego Programu

Top