Tag Archives: za

Co to jest anestezjologia?

Anestezjologia to jedna ze specjalności lekarskich, która zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji, przeprowadzaniem i kontrolą znieczulenia. Anestezjolog jest lekarzem szczególnie dobrze przygotowanym do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Anestezjolodzy często stanowią obsadę karetek reanimacyjnych (tzw. karetek R).

Christmas Holidays – 5 Ways To Make This Holiday Your Best Ever

For many people the end of a year is a time of increased stress.

Instead of relaxing and unwinding from a busy year, the pressures of buying
gifts, travelling or spending time with long lost relatives makes it a
difficult time.

In our household for example, my 4 year-old daughter’s e…

The Hard Task Of Coming Up With A Fundraising Idea

When trying to get a fundraiser set up probably the hardest decision you will encounter is trying to decide which fundraising idea will work best for you. Choosing a fundraising idea is not as easy as one may think with the variety of ideas available. Many companies do business supply products as…

Choroby meteorotropowe

Są to schorzenia lub zespoły chorobowe, w których istniej wyraźny związek między pojawianiem się i zni­kaniem niektórych objawów a czynnikami meteorolo­gicznymi. Zaliczane są tu choroby gośćcowe, choroba wieńcowa, nadciśnieniowa, choroba wrzodowa i inne. Choroby gośćcowe Należą do schorzeń, w których najwcześniej i najwy­raźniej wykazano związek z pogodą. Już w 1929 r. Rentschler opublikowali wyniki obserwacji

Top