Tag Archives:

BUDOWA SERCA

BUDOWA SERCA Serce człowieka jak wszystkich ssaków jest sercem czterodziałowym, umieszczone jest w worku osierdziowym wypełnionym niewielka ilością płynu. Ściana serca pokryta jest cienką błoną, na której leżą naczynia wieńcowe, tworzące sercowy układ krążenia. Układ wieńcowy odpowiedzialny jest za doprowadzanie i odprowadzanie różnych substancji do tkanki mięśniowej. Pod błoną nasierdzia znajduje się śródsierdzie zbudowane z

Sekrety przyszłych stulatków

Przewagę dzieciom urodzonym w bogatych krajach od początku XXI w. nad rówieśnikami zapewnia lepszy stan zdrowia, postępy w technologii i większa liczba możliwości życiowych. Wyniki nowych badań europejskich pokazują, że ponad połowa tych dzieci dożyje stu lat, jeżeli utrzyma się obecny trend średniej długości życia. Opublikowane w czasopiśmie The Lancet wyniki wskazują również, że istotnym

Fizjologia sportu

W organizmie znajduje się ponad 430 mięśni zależnych od woli- każdy z nich zawiera 75 procent wody, 20 procent białka i 5 procent soli i innych związków Ścięgna to mocne pasma tkanki łącznej pokrywające mięsień, mające przyczepy na kości. Więzadła to wytrzymałe, elastyczne pasma, które łączą ze sobą kości i stabilizują stawy. Więzadła są to

Trombocyty i ich rola w krzepnięciu krwi

Trombocyty i ich rola w krzepnięciu krwi. 1 mm3 krwi zawiera 200 tys.- 600 tys. płytek krwi. Mają średnicę 2-5 μm. Powstają z megakariocytów. Nie zawierają jądra. Wyposażone są w lizosomy, mitochondria, ziarenka glikogenu, ziarna alfa (czynniki białkowe, trombokinaza, fibrynogen) i ziarna gęste (ADP, serotonina, wapń) i mikrotubule utrzymujące kształt. W błonie płytek występuje tromboksan

Top