Tag Archives: strony

Strefa obojętna kości

Strefa obojętna kości Przy działaniu sił zewnętrznych na dowolną belkę największe wiły rozciągające Dębą działały w warstwach powierzchownych belki od strony działania siły uciskającej. Największe siły ściskające wywierać będą działanie po przeciwnej stronie belki również w jej warstwach powierzchownych. Natomiast we wnętrzu belki wpływ siły uciskającej będzie równy 0 w osi długiej belki, lub minimalny

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. „Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie” został sporządzony przez

Lighthouse Consultants dla Pfizer w obszarze profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Pfizer wybrał agencję Lighthouse Consultants do realizacji działań, których celem jest uświadamianie zagrożenia ze strony pneumokoków i popularyzowanie szczepień przeciw tym bakteriom. Rozpoczęta w maju współpraca obejmuje pełen zakres usług PR, m.in.: prowadzenie biura prasowego, stworzenie nowej strony internetowej i zarządzanie nią, relacje z partnerami, ekspertami oraz z organizacjami zajmującymi się zdrowiem dzieci, akcje skierowane

Wpływ warunków klimatycznych na rozwój społeczeństwa

Czynniki klimatyczne, jakkolwiek nie były nigdy je­dnym motorem rozwoju społeczeństwa, niemniej odgry­wały dużą rolę w przemianach ewolucyjnych. W epoce lodowcowej następuje gwałtowny rozwój gatunku ludz­kiego, w tym bowiem okresie warunki klimatyczne zmuszały człowieka do mobilizacji wszystkich swoich mechanizmów aklimatyzacyjnych. Wynalezienie ognia i rozwój produkcji narzędzi podyktowane były warunka­mi klimatycznymi, które wpłynęły również na dalszy rozwój

Opis postaw rodzicielskich

OPIS POSTAW RODZICIELSKICH według Mieczysława Plopy (5/1987) ODRZUCENIE Bywa nazywana odtrącającą. Dziecko jest ciężarem dla rodziców. „Nie odczuwa przyjemności, ciepła, satysfakcji w obcowaniu z rodzicem. Co więcej, odbiera go jako osobę chłodną, niedostrzegającą jego problemów, potrzeb. Próby emocjonalnego zbliżenia się są traktowane z dużym dystansem, wręcz negatywnie. Rodzic nie wykazuje poszanowania dla potrzeb psychologicznych dziecka,

Top