Tag Archives: spa

Water! Water Everywhere!

What one word best sums up summer fun? Water. I bet your favorite memories as a child involved getting wet, running through sprinklers on a sweltering afternoon, water fights in the backyard, wading at the beach, playing on the slip & slide, and skipping rocks across the river. Your kids will rel…

Sell Hobby Items by Mail

You can, if you are ambitious, start a Mail Order Business selling collectables to hobbiest by mail. To begin, you must first find a hobby that appeals to YOU. Next, you must spend several weeks researching that hobby. You must learn what collectors want and how much they are willing to pay for i…

Healthy Lifestyle and Eating Habits

Alternative Now there is a store that will take care of your should be eating habits through healthy cooking and eating. There are healthy eating habits or things we ‘should have’ done or want to do in the future, such as start baking our own bread, start juicing fruits etc. Healthy eating has benefits we

Choroby meteorotropowe

Są to schorzenia lub zespoły chorobowe, w których istniej wyraźny związek między pojawianiem się i zni­kaniem niektórych objawów a czynnikami meteorolo­gicznymi. Zaliczane są tu choroby gośćcowe, choroba wieńcowa, nadciśnieniowa, choroba wrzodowa i inne. Choroby gośćcowe Należą do schorzeń, w których najwcześniej i najwy­raźniej wykazano związek z pogodą. Już w 1929 r. Rentschler opublikowali wyniki obserwacji

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. “Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie” został sporządzony przez

Top