Tag Archives: oni

Christmas Holidays – 5 Ways To Make This Holiday Your Best Ever

For many people the end of a year is a time of increased stress.

Instead of relaxing and unwinding from a busy year, the pressures of buying
gifts, travelling or spending time with long lost relatives makes it a
difficult time.

In our household for example, my 4 year-old daughter’s e…

Aromatherapy

What is aromatherapy? Used for centuries, aromatherapy is known to have been utilized by the Egyptian physician, Imhotep; and Hippocrates. The first person to dub the term “aromatherapy, was French chemist, Rene-Mauric Gattefosse during the 1930s.

Aroma-generating oils are extracted from s…

Strefa obojętna kości

Strefa obojętna kości Przy działaniu sił zewnętrznych na dowolną belkę największe wiły rozciągające Dębą działały w warstwach powierzchownych belki od strony działania siły uciskającej. Największe siły ściskające wywierać będą działanie po przeciwnej stronie belki również w jej warstwach powierzchownych. Natomiast we wnętrzu belki wpływ siły uciskającej będzie równy 0 w osi długiej belki, lub minimalny

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. “Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie” został sporządzony przez

The Therapeutic Effectof Colors health

Title: The Therapeutic Effect of Colors Word Count: 677 Summary: Color-spectrum therapy has been popular since the days of antiquity. The exposure to certain colors can have a health-enhancing effect. Keywords: Health, color therapy,vitamin,well being,healing traditions,biochemical processes,metabolism,longevity,well being Article Body: Color-spectrum therapy has been popular since the days of antiquity. In Ancient Rome, the healer

Top