Tag Archives: medycyna

Media Metropolis dla Kliniki Profilaktyki Medycznej

Agencja Media Metropolis, specjalizująca się w doradztwie w zakresie komunikacji oraz przygotowaniu i realizacji strategii PR, podpisała umowę z Kliniką Profilaktyki Medycznej, (KPM) pierwszą w stolicy prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie medycyny zapobiegawczej oraz kompleksowej oceny i kontroli zdrowia pacjentów. Otwarcie Klinik Profilaktyki Medycznej nastąpiło 1 października br. Do zadań agencji należy przygotowanie strategii

Please leave a comment letting me know how you are using this photograph. Thanks! Credits can be made to (c) Michelle Dennis 2008 » Uploaded by saine

walka z rakiem – co roku zapada na raka ponad 3 miliony EuropejczykĂłw

Naukowcy w Europie nie ustają w słusznej walce z rakiem – wyniszczającą chorobą, na ktĂłrą co roku zapada ponad 3 miliony EuropejczykĂłw. Do tych działań przyłączają się naukowcy i przedsiębiorcy z projektu MIRACLE (Izolacja magnetyczna i analiza molekularna pojedynczych krążących i rozsianych komĂłrek nowotworowych na chipie), ktĂłry otrzymał 7 mln EUR z tematu “Technologie informacyjne

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. “Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie” został sporządzony przez

Dlaczego vCJD częściej występuje u ludzi młodych

Niektóre komórki układu immunologicznego mogłyby wyjaśnić, dlaczego młody człowiek jest bardziej zagrożony wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) niż osoba starsza. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Journal of Immunology, mogłyby ostatecznie przyczynić się do opracowania nowych testów i sposobów leczenia choroby, aby powstrzymać priony chorobotwórcze przed rozprzestrzenianiem się w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Badania zostały częściowo

Badania rzucają światło na sposób działania naturalnych komórek zabijających

Europejscy naukowcy odkryli, w jaki sposób naturalne komórki zabijające układu immunologicznego stwierdzają, czy dana komórka jest chora i powinna zostać zniszczona, czy też jest zdrowa i może być pozostawiona. Odkrycia, opisane w czasopiśmie PLoS (Public Library of Science) Biology, mogą przyczynić się do opracowania nowych sposobów nasilenia aktywności tych komórek i leczenia chorób. Naturalnymi komórkami

Top