Tag Archives: leg

Christmas Holidays – 5 Ways To Make This Holiday Your Best Ever

For many people the end of a year is a time of increased stress.

Instead of relaxing and unwinding from a busy year, the pressures of buying
gifts, travelling or spending time with long lost relatives makes it a
difficult time.

In our household for example, my 4 year-old daughter’s e…

Choroby meteorotropowe

Są to schorzenia lub zespoły chorobowe, w których istniej wyraźny związek między pojawianiem się i zni­kaniem niektórych objawów a czynnikami meteorolo­gicznymi. Zaliczane są tu choroby gośćcowe, choroba wieńcowa, nadciśnieniowa, choroba wrzodowa i inne. Choroby gośćcowe Należą do schorzeń, w których najwcześniej i najwy­raźniej wykazano związek z pogodą. Już w 1929 r. Rentschler opublikowali wyniki obserwacji

Dlaczego starsi pracownicy lepiej radzą sobie ze stresem?

Według opublikowanego w tym tygodniu w Wlk. Brytanii raportu, poziom stresu osiąga szczyt w wieku około 50-55 lat, po czym spada wraz ze zbliżaniem się do emerytury. Napisano w nim również, że stres związany z pracą może utrzymywać się jeszcze na emeryturze. Raport pt. “Starzenie się, stres związany z pracą i zdrowie” został sporządzony przez

Mechanizmy wzrostu, rozrostu i przebudowy kości

W kościach krótkich spotykamy kostnienie śródchrzęstne, natomiast w kościach długich śródchrzęstne i ochrzęstne (rozpoczyna się wcześniej – kość rośnie na grubość). Wkrótce po utworzeniu się mankietu kostnego wokół trzonu rozpoczyna się kostnienie śródchrzęstne w środkowej części trzonu i postępuje ku nasadom. Równocześnie ze zjawiskiem kościotwórczym pojawiają się procesy kościogubne, polegające na zanikaniu kości od wewnątrz.

You Might Just Feel A Bitofa Prick… health

Title: You Might Just Feel A Bit of a Prick… Word Count: 541 Summary: Acupuncture. Removing the fear of acupuncture needles in a percentage of the population. Brief history of acupuncture.Its uses and advantages. Also using acupuncture for animals. Keywords: acupuncture,needles,homeopathy,herbalism,araomtherapy Article Body: But that sensation won’t last too long! People are surprised to find

Top