Tag Archives: funkcje

Mechanizmy wzrostu, rozrostu i przebudowy kości

W kościach krótkich spotykamy kostnienie śródchrzęstne, natomiast w kościach długich śródchrzęstne i ochrzęstne (rozpoczyna się wcześniej – kość rośnie na grubość). Wkrótce po utworzeniu się mankietu kostnego wokół trzonu rozpoczyna się kostnienie śródchrzęstne w środkowej części trzonu i postępuje ku nasadom. Równocześnie ze zjawiskiem kościotwórczym pojawiają się procesy kościogubne, polegające na zanikaniu kości od wewnątrz.

Zwyrodnienia stawowe

6.4.1. Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk Schorzenie to powstaje w stawie promieniowo-nadgarstkowym oraz promieniowo-łokciowym dalszym, najczęściej w stawie między kością czworoboczną większą a kością śródręcza. Nasilony ból i dysfunkcje powodują zmiany w obrębie stawu nadgarstkowo -śródręcznego kciuka. 6.4.2. Choroba zwyrodnieniowa stawów łokciowych Najczęściej występująca lokalizacja tej postaci choroby to staw ramienno-łokciowy. Osteofity ograniczają zakres ruchów, a

Elektrokardiogram (EKG)

Pomiar elektryczności w organizmie człowieka Sygnały bioelektryczne spełniają w organizmie człowieka zarówno funkcje informacyjne, jak i koordynacyjne. Właśnie dlatego są one jednym z najczulszych wskaźników stanu fizjologicznego organizmu. Sumę napięć pochodzących od komórek poszczególnych organów lub części ciała można mierzyć i odpowiednio je interpretując, wykrywać choroby np. pęcherza moczowego, żołądka, macicy, języka, gałki ocznej, krtani,

Narkotyk w owczej skórze

Badania naukowe obalają mit o nieszkodliwości marihuany. Analizy działania konopi indyjskich w mózgu wykazały, że negatywnie wpływają one na pamięć, zdolność koncentracji czy refleks za kierownicą. Jedna na dziesięć osób, które palą marihuanę, uzależnia się od tego narkotyku. W ostatnich latach wzrosła liczba nastolatków palących marihuanę, a jednocześnie uzyskaliśmy więcej danych naukowych wyjaśniających działanie tego

Inteligencja. Osobowość twórcy.

Jeżeli wiek umysłowy podzielimy przez wiek życia i pomnożymy przez 100 to będziemy mieli wskaźnik który pozwoli nam porównać ze względu na poziomy wiek. II – iloraz inteligencji : Wiek umysłowy / wiek życia x 100 = II Wechsler znormalizował wynik II ponieważ okazało się że w populacji amerykańskiej średni II = 100. Wechsler przyjął

Top