Tag Archives: faktu

Regiony bioklimatyczne

Na powierzchni Ziemi notujemy bardzo duże zróżnico­wanie warunków klimatycznych, od bardzo gorących i wilgotnych w strefie okołorównikowej, poprzez suche i gorące warunki pustyń i stepów, do cechujących się dużą zmiennością pogody obu stref umiarkowanych i aż suro­wego, mroźnego i silnie wietrznego klimatu stref pod­biegunowych. Rozwój kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza turystyki zagranicznej, sprawia, że coraz wię­cej osób

Opis postaw rodzicielskich

OPIS POSTAW RODZICIELSKICH według Mieczysława Plopy (5/1987) ODRZUCENIE Bywa nazywana odtrącającą. Dziecko jest ciężarem dla rodziców. „Nie odczuwa przyjemności, ciepła, satysfakcji w obcowaniu z rodzicem. Co więcej, odbiera go jako osobę chłodną, niedostrzegającą jego problemów, potrzeb. Próby emocjonalnego zbliżenia się są traktowane z dużym dystansem, wręcz negatywnie. Rodzic nie wykazuje poszanowania dla potrzeb psychologicznych dziecka,

Diet coach ostrzega: zamiast bagietki „stop – klatka”!

Większość z nas wie, że fast foody szkodzą a warzywa i owoce dają pozytywną energię, że sport jest zdrowy i nie należy się przejadać, itd. Wiemy i jednocześnie tego nie robimy! Dlaczego..? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć diet coaching. W jednym z pierwszych wywiadów na ten temat, udzielonym portalowi Estemedia.pl przez Urszulę Mijakoską z Instytutu

Konflikt serologiczny Morbus haemolyticus neonatorum – zwany też konfliktem Rh

Konflikt serologiczny (Morbus haemolyticus neonatorum – zwany też konfliktem Rh) to choroba która zdarza się, gdy matka z układem antygenów krwi Rh(-) rodzi dziecko, które na czynnik krwi Rh(+). Konflikt serologiczny pojawia się w momencie, gdy po raz pierwszy niewielka ilość krwi dziecka dostaje się do krwioobiegu matki. Zazwyczaj ma to miejsce dopiero w momencie

Człowiek istotą społeczną

Człowiek jest istotą społeczną, czyli jest niejako zmuszono do obcowania z innymi ludźmi. To powoduje zacieranie się różnic między indywidualną treścią odzwierciedlania tych samych przedmiotów przez poszczególnych ludzi. Dużą rolę tu odgrywają środki masowego przekazu jak również system oświaty, które to kreują pewien wzorzec, utrwalają go w świadomości ludzi. Ponieważ człowiek uczestniczy w swoim życiu

Top