Tag Archives: dole

Choroby meteorotropowe

Są to schorzenia lub zespoły chorobowe, w których istniej wyraźny związek między pojawianiem się i zni­kaniem niektórych objawów a czynnikami meteorolo­gicznymi. Zaliczane są tu choroby gośćcowe, choroba wieńcowa, nadciśnieniowa, choroba wrzodowa i inne. Choroby gośćcowe Należą do schorzeń, w których najwcześniej i najwy­raźniej wykazano związek z pogodą. Już w 1929 r. Rentschler opublikowali wyniki obserwacji

Wpływ zabiegów wodoleczniczych o różnej temperaturze na układy i narządy ustroju

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na przewód pokarmowy W ciepłej kąpieli, po początkowym nasileniu wydzielania kwaśnego soku żołądkowego i pobudzeniu ruchów perystaltycznych jelit następuje zahamowanie tych czynności. Ciepłe kąpiele zmniejszają łaknienie. Natomiast zimne kąpiele je pobudzają, zwiększając przy tym wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego i przyspieszając ruchy robaczkowe jelit. Wpływ zabiegów wodoleczniczych na czynność nerek Na czynność nerek

Miejscowe działanie zimna

Miejscowe działanie zimna W pierwszej fazie krótkotrwałego działania zimna na skórę obserwuje się bladość spowodowaną skurczem naczyń krwionośnych. Po chwili następuje jednak druga faza, w której bladość ustępuje miejsca żyworóżowemu zabarwieniu wywołanemu rozszerzeniem naczyń krwionośnych wskutek działania mechanizmów regulacyjnych. To czynne rozszerzenie naczyń skóry, pojawiające się w drugiej fazie działania zimna, nosi nazwę w wodolecznictwie

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na przemianę materii

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na przemianę materii Zużycie tlenu przez organizm wzrasta w kąpielach o temperaturze pow. 38 C i pon. 32 C. Zużycie tlenu w ciepłych kąpielach związane jest z przyspieszeniem procesów przemiany materii, zależnym od wzrostu temperatury, zgodnie z prawem van`t Hoffa (wzrost temperatury o 1 C zwiększa przemianę materii o 17%). W chłodnej

Top