Tag Archives: ci

Działanie czynników mechanicznych

Działanie czynników mechanicznych

Działanie czynników mechanicznych Składa się na nie ciśnienie hydrostatyczne, wypór i lepkość wody. Tkanki miękkie cechują się stosunkowo dużą elastycznością i znikomą kurczliwością. Mimo to stwierdzono jednak, że już po zanurzeniu w kąpieli następuje zmniejszenie obwodu różnych części ciała, które w dziesiątej minucie osiągnęło w kończynach dolnych wartość do 1,5 cm, w tułowiu do 5,5

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na oddychanie

Wpływ zabiegów wodoleczniczych na oddychanie W ciepłych kąpielach wraz ze wzrostem temperatury wody zwiększa się 3, 4-krotnie wentylacja minutowa płuc w stosunku do kąpieli o temperaturze obojętnej. W gorących kąpielach wentylacja minutowa płuc może nieco zmniejszyć w stosunku do tej, jaka występuje w ciepłych kąpielach. W następstwie jednak hiperwentylacji i usunięcia nadmiaru dwutlenku węgla z

Fizjologiczne mechanizmy wyrównawcze

Fizjologiczne mechanizmy wyrównawcze Zmiany naczynioruchowe występujące w skórze pod wpływem bodźców termicznych wyrównywane są antagonistycznymi odruchowymi reakcjami naczyniowymi zachodzącymi przede wszystkim w obrębie części rdzennej ciała. Z pewnymi ograniczeniami i wyjątkami przyjąć można za nadal słuszne prawo Dastre-Morata, według którego światło naczyń krwionośnych trzew zachowuje się antagonistycznie w stosunku do stanu światła naczyń skóry. Oprócz

Regulacja temperatury ciała

Fizjologiczne podstawy wodolecznictwa Zabiegi wodolecznicze związane są przede wszystkim ze złożonym działaniem na organizm człowieka zespołu czynników, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa temperatura i ciśnienie hydrostatyczne. Właściwości fizyczne wody umożliwiają bardzo subtelne dawkowanie zarówno bodźców termicznych, jak i mechanicznych, uwzględniające indywidualne różnice w reaktywności organizmu chorego. Warunkiem skuteczności jest właściwe dobranie rodzaju zabiegu, temperatury wody,

Sauna – łaźnia fińska

Sauna (łaźnia fińska): budowa, metodyka zabiegu, działanie sauny, wskazania i przeciwskazania Budowa: ławy umieszczone schodkowato, temperatura powietrza 60-90oC, w pobliżu basen lub prysznic. Metodyka zabiegu: W czasie zabiegu chory siedzi na ławie na rozpostartym ręczniku z łokciami opartymi na udach. Temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 60-90oC, dostosowuje się ją w zależnośco od stanu i możliwości

Top