Tag Archives: chrz

Mechanizmy wzrostu, rozrostu i przebudowy kości

W kościach krótkich spotykamy kostnienie śródchrzęstne, natomiast w kościach długich śródchrzęstne i ochrzęstne (rozpoczyna się wcześniej – kość rośnie na grubość). Wkrótce po utworzeniu się mankietu kostnego wokół trzonu rozpoczyna się kostnienie śródchrzęstne w środkowej części trzonu i postępuje ku nasadom. Równocześnie ze zjawiskiem kościotwórczym pojawiają się procesy kościogubne, polegające na zanikaniu kości od wewnątrz.

Rozwój kości – kości pokrywowe i zastępcze

Rozwój kości – kości pokrywowe i zastępcze Kości pokrywowe – rozwijają się na podłożu tkanki łącznej (mezenchymy) przez kostnienie bezpośrednie. Rozwój kości na podłożu łącznotkankowym rozpoczyna się od pojawienia się punktów kostnych. W ten sposób powstają przede wszystkim kości czaszki. Kości zastępcze – rozwijają się na podłożu chrzęstnym poprzez kostnienie pośrednie. Proces ten może przebiegać

Leczenie choroby zwyrodnieniowej

Przebieg choroby zwyrodnieniowej ma charakter postępujący, ale niekiedy zatrzymuje się lub wycofuje. Leczenie zachowawcze obejmuje leczenie farmakologiczne i fizjoterapeutyczne. Celem tego leczenia jest łagodzenie objawów choroby, zwłaszcza bólu, oraz umożliwienie wprowadzenia ćwiczeń usprawniających zanim nastąpi upośledzenie sprawności. Wstępne ustalenia przed podjęciem leczenia muszą dotyczyć stadium zmian tkankowych, liczby zajętych stawów, cyklu bólów u pacjenta, określenia

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych charakteryzuje się stopniowo zwiększającą się sztywnością i zmniejszającym się zakresem ruchów. Ból może być odczuwany w okolicy pachwinowej lub promieniować do kolana. Przyczyny zmian zwyrodnieniowych są następujące: wrodzona dysplazja lub zwichnięcie stawu biodrowego, martwica aseptyczna głowy kości udowej, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, urazy, zaburzenia statyki, otyłość. Występuje ograniczenie rotacji uda

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych

Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych W chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych dochodzi do zaniku chrząstki, więzadła stają się luźniejsze, stawy zaś mniej stabilne. Chory odczuwa miejscowy ból wywodzący się z więzadeł i ścięgien. Tkliwość przy palpacji i ból przy ruchu biernym to objawy, które pojawiają się względnie późno. Skurcze i przykurcze mięśni potęgują ból. Może wystąpić mechaniczna

Top