dynamika epidemii grypy

Wyniki nowych badań rzucają światło na dynamikę epidemii grypy

[Data: 2009-11-03]
Ilustracja do artykulu

Międzynarodowy zespół naukowców opracował nowy model przewidywania wybuchów epidemii grypy i skuteczności szczepionek w walce z nimi. Wyniki badań, częściowo sfinansowanych ze środków unijnych, które opublikowano w czasopiśmie Science, wiążą ewolucję wirusa z tempem nabywania odporności niezbędnej do zapobiegania wybuchowi epidemii w populacji. Odkrycia mogą ostatecznie pogłębić naszą wiedzę na temat dynamiki szerokiego wachlarza chorób zakaźnych.

Część wsparcia finansowego dla badań, w których wzięli udział naukowcy z Holandii, Wlk. Brytanii i USA, pochodziła z projektu EMPERIE (Europejska platforma do zarządzania pojawiającymi się i powracającymi chorobami zakaźnymi), dofinansowanego z tematu „Zdrowie” Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Wirusy grypy zwiększają swoje szanse na oszukanie układu immunologicznego gospodarza poprzez zastępowanie różnych aminokwasów w kluczowych punktach molekularnych. Im większa liczba różnic między szczepem, przeciw któremu dana osoba została pierwotnie zaszczepiona, a nowym szczepem, tym większe prawdopodobieństwo, iż stanie się ona i pozostanie nosicielem infekcji przez dłuższy czas.

Naukowcy pracowali nad grypą końską: „Szczepionki przeciw grypie końskiej są stosowane, głównie u koni wyścigowych, od lat 60. XX w.” – czytamy w raporcie z badań. „Przez ponad 40 lat wszystkie zakażenia grypą końską wywoływał szczep podtypu H3N8 i miały one podobny przebieg do zakażeń sezonową grypą A u ludzi.”

W ramach nowych badań odkryto, że w przypadku zastąpienia dwóch lub więcej aminokwasów, wybuchały epidemie. Prawdopodobieństwo zakażenia oraz pojawienia się związanej z nim rozległej epidemii wzrasta ponownie, jeżeli układ immunologiczny gospodarza uzna nowego wirusa oraz tego, przeciwko któremu został zaszczepiony, za dwa zupełnie różne szczepy. Zważywszy na fakt, że poszczególne osoby w ramach populacji będą uodpornione na różne szczepy w zależności od momentu zaszczepienia albo zakażenia, a niektóre z nich w ogólne nie będą uodpornione, naukowcy ustalili, że stopień zróżnicowania odporności w danej populacji jest kluczowym czynnikiem w kontekście zagrożenia epidemią.

Ostatecznie naukowcy ufają, że ich odkrycia pomogą władzom odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną ocenić przydatność szczepionki na podstawie jej powiązania z obecnym szczepem grypy oraz z poziomem odporności populacji. „Badania te są� istotne z punktu widzenia wykorzystywania szczepionek do opanowania grypy pandemicznej” – czytamy w raporcie. „Przewaga szczepionek prepandemicznych polega na możliwości ich profilaktycznego zastosowania i szybkiego wysłania do zagrożonych populacji w razie kryzysu, niemniej mało prawdopodobne jest, aby były one idealnym środkiem przeciw krążącym szczepom. Wyniki naszych prac pokazują, że nawet te szczepionki mogą przynieść korzyści populacji, bowiem zwiększenie odsetka szczepień w populacji może skompensować niedoskonałe zestawienie szczepów.”

„Ostatecznym celem jest bezpośrednie powiązanie tych wyników z dynamiką epidemii, co wydaje się realistyczne zważywszy na to, że dane na temat sekwencji grypowych są stale gromadzone” – czytamy w podsumowaniu. „Propozycje przedstawione tutaj można zastosować wobec szerszej klasy infekcji, w tym pojawiających się, powracających i istniejących chorób zakaźnych.”

Więcej informacji:

Science
http://www.sciencemag.org/

Projekt EMPERIE
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&RCN=91241

Uniwersytet Georgia
http://www.uga.edu/

Więcej informacji nt. badań medycznych finansowanych ze środków unijnych:
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Teksty pokrewne: 30832

Kategoria: Wyniki projektów
Źródło danych: Science; Uniwersytet Georgia
Referencje dokumentu: Park, A W et al. (2009) Quantifying the impact of immune escape on transmission dynamics of influenza. Science, publikacja z 30 października 2009 r. DOI: 10.1126/science.1175980.
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Nauki biologiczne; Biotechnologia medyczna ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

RCN: 31429

Authors

Related posts

Top