Deprywacja emocjonalna

DEPRYWACJA EMOCJONALNA – rozumiemy pozbawienie dziecka w znacznym stopniu przyjemnych doświadczeń emocjonalnych, zwłaszcza ciekawości, radości, szczęścia, miłości.

Przyczyny deprawacji uczucia miłości:

utrata trwałego źródła miłości – śmierć rodzica, oddanie dziecka do Domu Dziecka
odrzucenie przez dziecko własnych rodziców (wstydzi się ich)
odrzucenie dziecka przez rodziców, ignorowanie dziecka lub niewłaściwe traktowanie

Skutki deprawacji uczucia miłości:

opóźniony wzrost i rozwój fizyczny
opóźniony rozwój motoryczny (później chodzi, jest niezgrabne)
opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy
opóźniony rozwój intelektualny (trudności w nauce, koncentracji)
Brak umiejętności współżycia z innymi ludźmi
Dziecko jest egocentryczne, egoistyczne i pełne pretensji
Nadmiar uczucia miłości – rodzice nadmiernie troskliwi i wylewni, nie zachęcają dziecka aby uczyło się okazywać uczucia innym ludziom. Zachęcają dziecko do skupiania miłości na sobie samym oraz do wymagania i oczekiwania miłości od innych – sprzyja koncentracji miłości dziecka wyłącznie na jednej lub dwóch osobach. Mają trudności w nawiązaniu serdecznych stosunków z rówieśnikami.

hastagi na stronie:

#deprywacja emocjonalna #deprywacja emocjonalno-społeczna #deprywacja emocjonalno- społeczna

Authors

Related posts

Top