Alkoholizm jak pomóc

Jak pomóc:

Możesz zapobiec alkoholizmowi jeżeli:
znajdziesz czas na rozmowę
słuchasz uważnie i nie lekceważysz moich problemów
nie oceniasz i nie porównujesz z innymi
nie wyśmiewasz i stale nie krytykujesz
doceniasz starania i chwalisz postępy
pomagasz uwierzyć w siebie

Kochaj mnie i pomóż ! ! !

Jeżeli osoba z twojego otoczenia jest alkoholikiem, pamiętaj:

nie możesz tolerować picia, nie udawaj, że nie ma problemu
nie ułatwiaj alkoholikowi picia (np. kupując alkohol)
pozwól boleśnie odczuć skutki picia, konsekwencje
nie puszczaj w niepamięć agresywnego czy brutalnego zachowania
zagroź zerwaniem stosunków
nie atakuj
nie oceniaj
wyraź swoją troskę, zainteresowanie, życzliwość

Niestety problem alkoholizmu może dotknąć także naszych dzieci. Istnieją jednak sposoby aby pomóc dziecku nie pić:

Naucz się uważnie słuchać dziecka
Pomóż dziecku dobrze się czuć ze sobą poprzez okazywanie akceptacji, aprobaty oraz liczenie się z jego zdaniem
Pomóż dziecku wykształcić jawny system wartości, czyli poczucie co jest dobre, a co złe
Pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem kolegów
Jasno ustal zasady dotyczące alkoholu i narkotyków
Zachęcaj do zajęć zdrowych i twórczych
Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci
Przygotuj się do sytuacji w której dziecko wypije
Bądź dobrym przykładem

hastagi na stronie:

#jak zapobiegać alkoholizmowi

Authors

Related posts

Top